Bij de cursus regeltechniek worden twee frequentiekarakteristieken behandeld. Eén daarvan is het bodediagram, welke in vorige colleges is behandeld. De andere is het Nyquistdiagram. Dit diagram wordt uitgebreid in dit college behandeld. Eerst wordt ingegaan op het frequentiedomein en wordt er besproken waarom we naast het Bodediagram nog een diagram nodig hebben voor het frequentiedomein. Nadat dit duidelijk gemaakt is wordt een korte herhaling gegeven over complexe vectoren om te begrijpen waar het Nyquistdiagram uit is opgebouwd, waarna enkele voorbeelden van het Nyquistdiagram worden uitgewerkt met behulp van Matlab. Vervolgens wordt een stabiliteitsanalyse gedaan om tot het Nyquist stabiliteitscriterium te komen. Het stabiliteitscriterium dient als hulpmiddel voor het bepalen van de stabiliteit van het systeem en het ontwerpen van regelaars. Echter wordt er bij deze cursus verder niet ingegaan op het ontwerpen van regelaars op basis van het Nyquist stabiliteitscriterium.

Back to top