In dit college wordt voornamelijk het principe van feedback (terugkoppeling) besproken. Alvorens wordt naast de transiënte respons van vorig college de steady state respons behandeld, de respons voor de tijd naar oneindig. Ten slotte wordt ingegaan op ontwerpdoelen en designspecificaties voor regelaars en wordt de meest triviale regelaar, de PID-regelaar (Proportioneel, Integrerend, Differentiërend) besproken. Ook deze regelaar is gebaseerd op feedback control.

Back to top