04: Regelen met Feedback

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 04: Regelen met Feedback

In dit college wordt voornamelijk het principe van feedback (terugkoppeling) besproken. Alvorens wordt naast de transiënte respons van vorig college de steady state respons behandeld, de respons voor de tijd naar oneindig. Ten slotte wordt ingegaan op ontwerpdoelen en designspecificaties voor regelaars en wordt de meest triviale regelaar, de PID-regelaar (Proportioneel, Integrerend, Differentiërend) besproken. Ook deze regelaar is gebaseerd op feedback control.

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top