11. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (1)

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 11. Sterkte gelimiteerd ontwerpen (1)

Module 11 begint met hoofdstuk 7 van het boek. In deze module wordt verteld over ontwerpprocessen waarbij de ontwerper gelimiteerd is door de materiaalsterkte. De opgedane kennis uit hoofdstukken 4,5 en 6 zal hierbij worden toegepast. De module begint met een introductie waarbij een aantal voorbeelden naar voren komen. Vervolgens worden een aantal standaardoplossingen van plasticiteitsproblemen behandeld. Er wordt hierbij verteld over vloeigrenzen van materiaal, van assen en spiraalveren in het bijzonder. Ook wordt verteld over materiaalstress: contactstress en stress concentraties.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top