3. Materiaalkeuze in ontwerpprocessen

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 3. Materiaalkeuze in ontwerpprocessen

De derde module zal eerst hoofdstuk 2 van het boek afronden. Er wordt het een en ander herhaald over materiaaleigenschappen en klassen, waarna een interactieve test gestart wordt. Hierin worden vragen gesteld aan de studenten met betrekking tot de geleerde stof moeten beantwoorden.

Vervolgens wordt er begonnen aan het derde hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat over de keuze van materialen in het ontwerpproces. Aan de hand van voorbeelden en een flow chart wordt het ontwerpproces uitgelegd. Vervolgens wordt dit proces gelinkt aan de keuze van materialen. Hierna wordt een strategie om tot een materiaalkeuze te komen uitgelegd aan de hand van vier stappen: ‘translation’, ‘screening’, ‘ranking’ en ‘documentation’.

Vervolgens wordt een begin gemaakt aan hoofdstuk 4 van het boek. In dit hoofdstuk zullen de eerste berekeningen gedaan worden. Waar hoofdstuk 2 een globaal overzicht van allerlei materiaaleigenschappen gaf, wordt er nu dieper ingegaan op twee bepaalde eigenschappen: stijfheid en dichtheid.

Creative Commons License
Materiaalkunde 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/materiaalkunde-1/.
Back to top