Diagonalisatie van matrices (voorbeeld 1)

Course subject(s) 6. Determinant, Eigenwaarde en diagonalisatie

In dit voorbeeld wordt getoond hoe in grote lijnen een matrix wordt gediagonaliseerd. Sommige rekenstappen worden weggelaten om het fragment beknopt te houden.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top