Rekenen met coördinaatvectoren

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

In dit fragment wordt met behulp van een voorbeeld getoond hoe met coördinaatvectoren kan worden gerekend. Het voorbeeld is gebaseerd op het eerste voorbeeld van paragraaf 2.9 uit het boek van Lay.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top