VI.4 De Exponentiële Functie

Course week(s) Week 11
Course subject(s) 6. Reeksen

In deze paragraaf wordt de exponentiële functie beschreven met een reeks. Dit is geen stof die behandeld is in een college, maar de paragraaf is wel leuk om voor jezelf door te lezen. De stof is namelijk niet erg lastig, maar geeft je wel meer inzicht in de exponentiële functie. Er wordt onder andere bewezen dat e geen rationaal getal is. Er zitten geen opgaven bij deze paragraaf.

Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top