Wat is een verzameling

Course subject(s) 5. Verzamelingen en deelruimtes

Aan de hand van een simpel voorbeeld wordt behandeld wat een verzameling is. Daarbij wordt ook de notatie nodig voor het beschrijven van verzamelingen besproken.

Creative Commons License
Lineaire Algebra 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/lineaire-algebra-1/.
Back to top