Tentamens Wiskundige structuren

Course week(s) Week 13
Course subject(s) Tentamens

Onder bestanden vind je een aantal tussentoetsen en tentamens van de afgelopen jaren. Hiermee kun je testen of of je de behandelde stof hebt begrepen. Probeer de toetsen te maken zonder het dictaat erbij te gebruiken. Ook een rekenmachine is niet toegestaan bij het maken van de testen, al zal je deze ook niet nodig hebben. Gebruik allereerst de bijgevoegde checklist om te kijken of je genoeg kennis hebt om een tussentoets of een tentamen te maken.

De tussentoetsen gaan over alle behandelde stof tot en met de module Rijen. Probeer deze toetsen dus te maken nadat je de eerste vier modules hebt bestudeerd en je alle punten op de checklist kunt. Op de checklist staan een aantal dingen die je uit je hoofd moet kennen, leer deze dingen ook echt uit je hoofd, je zult ze nodig hebben! De bewijzen die je moet kennen hoef je niet letterlijk uit je hoofd te leren, maar zorg wel dat je ze in grote lijnen kunt reproduceren. Dit zal je enorm helpen als je één van die stellingen op een tussentoets/tentamen moet bewijzen.

De tentamens gaan over de behandelde stof van alle modules. Dit komt overeen met de volgende hoofdstukken uit het dictaat: I-VI en IX. Er zijn slechts twee tentamens beschikbaar. Dit komt doordat de behandelde stof is veranderd in collegejaar 2011-2012.

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top