I.2 Operaties op Verzamelingen

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 1. Verzamelingen en Afbeeldingen

Na in het eerste college kennis gemaakt te hebben met verzamelingen is het nu tijd om Operaties op deze verzamelingen te definiëren. Een voorproefje hiervan zat al aan het einde van het vorige college. Het complement en de vereniging zijn daar al kort genoemd. Deze operaties zullen in dit college herhaald en aangevuld worden. De operaties die besproken zullen worden zijn: het complement, devereniging, de doorsnede en het verschil.

In de tweede helft van het college wordt het bewijs van één van de Wetten van Morgan tot in detail uitgewerkt. Deze wetten drukken een verband tussen de verschillende basisoperaties uit.

Besproken Stof

In dit college is paragraaf I.2 van het dictaat besproken, tot het punt waar Vereniging en doorsnede van oneindig veel verzamelingen staat. Probeer dat laatste stuk zelf door te lezen. Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden.

Oefenen

Nadat je de college opnamen bekeken hebt en de lastige gedeeltes nagelezen hebt in het dictaat, kun je met de volgende opgaven uit paragraaf I.2 oefenen:

  • Oefenopgaven – 1, 3, 4, 5, 6
  • Inzichtsopgaven – 2a, 6b, 7, 8, 9
  • Verdiepingsopgaven –

Het gedeelte van het dictaat waar deze opgaven instaan vind je onder bestanden. Daar staan ook uitwerkingen van een aantal opgaven uit paragraaf I.2.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top