06: Root Locus en Frequentierespons

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 06: Root Locus en Frequentierespons

In dit college worden enkele extra voorbeelden van de root locus behandeld als aanvulling op het vorige college. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Matlab. Het volgende onderwerp dat behandeld wordt is een aangepaste, meer realistische vorm van de PID-regelaar. Verschillen tussen deze en de “gewone” PID-regelaar kunnen goed geobserveerd worden met de root locus. Ten slotte wordt de frequentierespons geïntroduceerd. Met behulp van de frequentierespons worden karakteristieken zoals het bodediagram geplot tegen de frequentie van een inputsignaal. Dit in tegenstelling tot het s-vlak van de root locus, waarbij gebruik werd gemaakt van reële en complexe assen om polen en nulpunten te visualiseren.

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top