07: Frequentierespons en Bodediagram

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 07: Frequentierespons en Bodediagram

In dit college wordt voornamelijk het bodediagram (bode plot) behandeld. Het bodediagram geeft op logaritmische assen de magnitude en faseverdraaiing van de frequentierespons weer. In het college worden ook enkele bodediagrammen van standaardoverdrachtsfuncties uitgewerkt. Met behulp van de bodediagrammen van deze standaardoverdrachtsfuncties kunnen namelijk bodediagramma van bijna alle overdrachtsfuncties makkelijk bepaald worden. Het college gaat ten slotte kort in op niet-minimum-fase systemen en de visualisering van systeemtypen in bodediagrammen.

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top