08: Ontwerp van regelaars in frequentiedomein

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 08: Ontwerp van regelaars in frequentiedomein

Dit college gaat verder in op het bodediagram en de analyse van het frequentiedomein. Waar het vorige college gestopt was bij de visualisering van bodediagrammen, gaat dit college in op de informatie die uit deze diagrammen kan worden onttrokken. Wederom gaat het over stabiliteit, want ook aan het bodediagram kan gezien worden wanneer een systeem voor bepaalde gevallen niet stabiel is. Het college gaat ook in over begrippen die met het bodediagram gemoeid zijn, zoals neutrale stabiliteit, fasemarge (Phase Margin: PM), versterkingsmarge (Gain Margin: GM), crossover frequentie en bandbreedte (bandwidth). Ten slotte wordt behandeld naar welke doelen met betrekking tot het frequentiedomein vaak gestreefd worden bij het ontwerpen van een regelaar.

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top