I.1 Verzamelingen

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 1. Verzamelingen en Afbeeldingen

In dit eerste college wordt allereerst een inleiding op het vak gegeven. De data en de tijden die in het college genoemd worden, zijn niet relevant meer. Deze waren bedoeld voor de wiskunde studenten van de TU Delft. De inleveropgaven waarover gesproken wordt kunnen dan ook niet meer ingeleverd worden.

Daarnaast wordt paragraaf I.1 van het dictaat besproken. Hierin wordt het begripVerzameling geïntroduceerd. Hierbij wordt uitgelegd wat een verzameling is en wanneer twee verzamelingen gelijk aan elkaar zijn. Een belangrijk voorbeeld van een verzameling is een interval, waar je misschien al wel bekend mee bent. Tot slot wordt het Carthesisch Product besproken.

Op het einde wordt er nog een korte vooruitblik gegeven op het volgende college. Dit gedeelte zal in I.2 Operaties op verzamelingen volledig herhaald worden.

Besproken Stof

In dit college is paragraaf I.1 van het dictaat volledig besproken. Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden.

Oefenen

Nadat je de college opnamen bekeken hebt en de lastige gedeeltes nagelezen hebt in het dictaat, worden de volgende opgaven uit paragraaf I.1 van het dictaat aangeraden:

  • Oefenopgaven – 1, 2, 3a-c, 4, 5, 6
  • Inzichtsopgaven – 3d, 7, 8
  • Verdiepingsopgaven –

Het gedeelte van het dictaat met deze opgaven vind je onder bestanden. Daar staan ook uitwerkingen van een aantal opgaven uit paragraaf I.1.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top