VI.3 Absolute Convergentie

Course week(s) Week 11
Course subject(s) 6. Reeksen

Tot nu toe hebben we enkel naar reeksen gekeken met positieve termen. In deze paragraaf kijken we wat er gebeurt als de termen van een reeks ook negatief mogen zijn. Hiervoor voeren we een nieuwe term in: Absolute Convergentie. We zullen zien dat bepaalde reeksen niet absoluut convergent zijn, maar wel convergent. Absolute convergentie speelt een grote rol in de analyse.

Besproken Stof

In dit college is paragraaf VI.3 besproken. Hierbij is alleen het stuk over verwisselen van termen van een reeks overgeslagen. Dit is wel een interessant stuk, dat je begrip van absolute convergentie zal vergroten. Lees dit dus zelf door. Het relevante gedeelte van het dictaat vind je onder bestanden.

Oefenen

Absolute convergentie is een erg belangrijk begrip in de analyse. Voor verdere studie in de wiskunde is het dus nuttig om dit begrip onder de knie te hebben. Oefen daarom met de volgende opgaven:

  • Oefenopgaven – 1, 2, 3
  • Inzichtsopgaven – 4, 5, 6, 7
  • Verdiepingsopgaven – 8, 9

Het gedeelte van het dictaat waar de opgaven instaan vind je onder bestanden. Daar staan ook uitwerkingen van één opgave uit paragraaf VI.3.

Bestanden

Creative Commons License
Wiskundige Structuren by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/wiskundige-structuren/.
Back to top