05: Root Locus

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 05: Root Locus

In dit college wordt de root locus (RL) uitvoerig behandeld. De root locus is een methode waarbij één variabele van het systeem gevarieerd wordt (zoals de proportionele versterking) om de polen en nulpunten –en dus onder andere de stabiliteit– van het systeem voor deze variabele te analyseren. Het college gaat verder in op eigenschappen en handige rekentechnieken van de root locus. Hoe is de root locus nuttig voor het ontwerpen van een regelaar? Ten slotte wordt uitgelegd hoe de root locus in Matlab gemaakt kan worden.

Downloads

Creative Commons License
Regeltechniek by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/regeltechniek/.
Back to top