De eerste hoofdwet

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 03. De eerste hoofdwet

In dit college worden twee gevallen van expansie in zuigers behandeld: reversibele en irreversibele expansie. Vervolgens wordt het nieuwe concept van interne energie geïntroduceerd. Nu zijn alle concepten die te maken hebben met de eerste hoofdwet van de thermodynamica behandeld, en deze hoofdwet zal vervolgens uitgelegd worden. Als laatst wordt het concept van de thermodynamische cyclus of kringproces uitgelegd, waarbij van de ene naar de andere positie wordt gegaan en vervolgens weer terug.

Hieronder vindt u het opgenomen college, geordend per onderwerp:

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top