In de voorgaande modules is de basis van de thermodynamica behandeld. Vanaf deze module wordt de werktuigbouwkundige kant bekeken, namelijk de motoren. De module wordt begonnen met een herhaling van het voorgaande college. Hierop aansluitend wordt de Stirling motor geïntroduceerd. Ook wordt uitgelegd hoe de efficiëntie van een Stirling cyclus kan worden berekend. Vervolgens wordt de Otto cyclus behandeld, bekend van benzinemotoren. Ook bij deze cyclus wordt een manier om de efficiency te berekenen uitgelegd. De Otto cyclus die tot nu toe behandeld is was de zogenaamde tweetakt cyclus. De kennis wordt vervolgens uitgebreid naar de viertakt Otto cyclus. De processtappen worden ook hierbij gegeven. In de praktijk wordt een viertakt proces gemodelleerd als een zogenaamde duale cyclus. Ook bij deze cyclus wordt het rendement berekend.

Back to top