Deze module begint met een samenvatting van de vorige module. Hierbij worden de massa en energie behoud open systemen behandeld, net als dimensie analyse en warmte transport. Na een herhaling van de eerste hoofdwet wordt overgegaan op de wet van Bernoulli. Na een introductie op deze wet wordt een voorbeeldopgave uitgewerkt. Hierna wordt de tweede hoofdwet van de thermodynamica geïntroduceerd. De relevantie van deze hoofdwet wordt uitgelegd. Vervolgens worden de historische formulering, die van Clausius en die van Kelvin-Planck, van de tweede hoofdwet gegeven. Daarna worden de termen reversibel en irreversibel kort gedefinieerd (deze termen zijn ook tijdens de module ‘arbeid en energie’ gebruikt). En als laatste wordt de Carnot cyclus, een ideale cyclus in de thermodyanmica, behandeld.

Back to top