Allereerst worden de eigenschappen van zuivere componenten behandeld. Behorend bij zuivere componenten wordt de interpretatie van zogenaamde p-v-T diagrammen behandeld. Vervolgens wordt er voor water gekeken naar het specifieke volume als functie van de temperatuur. Dit omdat deze grafiek voor water anders is dan voor de meeste stoffen. Hierna wordt de grootheid ‘quality’ uitgelegd: de fractie van de stof die in dampfase aanwezig is. Bij de eigenschappen van water en stoom horen zogenaamde stoomtabellen. Aan het einde van deze module wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe om te gaan met stoomtabellen.

Back to top