Fasediagrammen

Course week(s) Week 2
Course subject(s) 04. Fasediagrammen

Allereerst worden de eigenschappen van zuivere componenten behandeld. Behorend bij zuivere componenten wordt de interpretatie van zogenaamde p-v-T diagrammen behandeld. Vervolgens wordt er voor water gekeken naar het specifieke volume als functie van de temperatuur. Dit omdat deze grafiek voor water anders is dan voor de meeste stoffen. Hierna wordt de grootheid ‘quality’ uitgelegd: de fractie van de stof die in dampfase aanwezig is. Bij de eigenschappen van water en stoom horen zogenaamde stoomtabellen. Aan het einde van deze module wordt aan de hand van een voorbeeld uitgelegd hoe om te gaan met stoomtabellen.

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top