Deze module wordt begonnen met een herhaling van de vorige module over fasediagrammen. Hierna worden de toestandsvergelijkingen van ideale gassen behandeld, welke de relaties tussen de intensieve eigenschappen van ideale gassen beschrijven. Vervolgens worden er bij dit onderwerp diagrammen getoond met daarin zogenaamde iso-lijnen. Ook wordt de relevantie van het werken met ideale gassen uitgelegd. Na de toestandsvergelijkingen wordt het onderwerp van interne energie behandeld, voor een ideaal gas. Vervolgens wordt de isotherme, en ook de polytrope, expansie van een ideaal gas uitgelegd.

Na deze onderwerpen wordt een wiskundig gedeelte van de thermodynamica behandeld. Dit is nodig om thermodynamische problemen op te kunnen lossen en te begrijpen. Hierbij worden enkele voorbeeldopgaven behandeld. Vervolgens wordt de relatie tussen de twee verschillende warmtecapaciteiten, bij constante druk en constant volume. Na deze uitleg wordt de module afgesloten met een experiment; het zogenaamde Clement & Desormes’ experiment.

Back to top