In deze sectie zijn hulpmiddelen geplaatst die de student helpen de stof beter te begrijpen. Er zijn een aantal van de opgaven uit het gebruikte tekstboek  met de hand uitgewerkt.

Back to top