Er wordt verder ingegaan op de tweede hoofdwet en een herhaling op kringprocessen gegeven. Vervolgens wordt gekeken naar vermogenscycli en het thermisch rendement hiervan. Vervolgens wordt een specifiek geval van deze cycli verder behandeld: de Carnot cyclus. Allereerst worden de processtappen van dit kringproces behandeld. Er wordt vervolgens uitgelegd hoe de efficiëntie van een dergelijk proces te berekenen is. Hierna wordt een Carnot cyclus gebaseerd op stoom geïntroduceerd. De module wordt afgesloten met de behandeling van een aantal voorbeeldopgaven. Deze opgaven hebben betrekking op vermogenscycli.

Back to top