Deze module begint met een herhaling van de zesde module, waar open systemen geïntroduceerd werden. Hierna wordt een zogenaamde dubbele pijp warmtewisselaar doorberekend met de eerste hoofdwet. Vervolgens worden wind turbines, systemen die ook met thermodynamica te maken hebben, behandeld. Hierna wordt het onderwerp van dimensie analyse geïntroduceerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het voorbeeld van de atoombom. Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar de warmteoverdracht in systemen. De typen warmteoverdracht die worden behandeld zijn conductie, radiatie en convectie.

Back to top