Warmteoverdracht en open systemen

Course week(s) Week 4
Course subject(s) 07. Warmteoverdracht en open systemen

Deze module begint met een herhaling van de zesde module, waar open systemen geïntroduceerd werden. Hierna wordt een zogenaamde dubbele pijp warmtewisselaar doorberekend met de eerste hoofdwet. Vervolgens worden wind turbines, systemen die ook met thermodynamica te maken hebben, behandeld. Hierna wordt het onderwerp van dimensie analyse geïntroduceerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het voorbeeld van de atoombom. Vervolgens wordt de overstap gemaakt naar de warmteoverdracht in systemen. De typen warmteoverdracht die worden behandeld zijn conductie, radiatie en convectie.

Hieronder vindt u het opgenomen college, geordend per onderwerp:

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top