Deze module begint met een herhaling van de vorige module. Hierbij wordt de Carnot cyclus herhaald, aan de hand van de tweede hoofdwet. Het volgende onderwerp dat wordt behandeld zijn koel- en warmtepompkringprocessen. Tevens wordt uitgelegd hoe het rendement van dergelijke processen berekend kan worden. Tenslotte worden er bij dit onderwerp een aantal voorbeeldopgaven uitgewerkt.

Hierna wordt het begrip entropie geïntroduceerd hiervoor wordt nogmaals gekeken naar de Carnot cyclus. Na deze uitleg over entropie wordt de derde hoofdwet van de thermodynamica kort behandeld.  Hierna wordt de kennis van de eerste twee hoofdwetten gecombineerd. Hieruit volgen twee nieuwe vergelijkingen waarmee veranderingen in entropie en inwendige energie kunnen worden uitgerekend. Dit wordt vervolgens gedaan aan de hand van voorbeeldopgaven.

De behandelde kringprocessen kunnen mooi worden weergegeven in een temperatuur-entropie diagram (of T-S diagram). De uitleg bij deze diagrammen wordt vervolgens gegeven. Ook hierbij worden voorbeeldopgaven gebruikt.

Back to top