Deze sectie bevat uitgewerkte tentamens van voorgaande jaren. Deze tentamens dienen als een laatste test om te zien of de student de stof van thermodynamica werkelijk begrepen heeft. Ieder tentamen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuze vragen.

Back to top