Tentamens Thermodynamica 1

Course week(s) Week 8
Course subject(s) 15. Tentamens

Deze sectie bevat uitgewerkte tentamens van voorgaande jaren. Deze tentamens dienen als een laatste test om te zien of de student de stof van thermodynamica werkelijk begrepen heeft. Ieder tentamen bestaat uit zowel open vragen als meerkeuze vragen.

Bij het maken van de tentamens is het toegestaan om gebruik te maken van het verstrekte formuleblad. Dit formuleblad wordt hieronder gegeven.

Tentamen juni 2009

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top