In deze laatste module van de cursus Thermodynamica wordt geen nieuwe stof meer behandeld. Deze module staat in het teken van herhaling. Allereerst worden veelgemaakte fouten nogmaals uitgelegd. Hierbij worden eerst de definities van arbeid en warmte herhaald. Vervolgens wordt het onderwerp van kringprocessen behandeld. Hierna wordt uitgelegd wat bedoeld wordt met een turbine en een smoorklep. Na deze algemene behandeling van veelgemaakte fouten wordt een oud tentamen uitgewerkt.

Back to top