Dit eerste college van de cursus Thermodynamica 1 dient als een introductie tot het vakgebied. Na een kort overzicht van de cursus wordt begonnen met de vraag: Wat is een machine? Vervolgens wordt de betekenis van thermodynamica uitgelegd, samen met de lange historie. Hierna wordt uitgelegd in deze cursus klassieke thermodynamica wordt beschouwd, waarbij wordt aangenomen dat de systemen in evenwicht zijn. De hoofdwetten van de thermodynamica worden kort beschreven. Daarna worden veelgebruikte definities en concepten uitgelegd: systemen (open en gesloten), evenwicht, toestandsvergelijkingen en (quasi-statische) processen.

Back to top