Open systemen

Course week(s) Week 3
Course subject(s) 06. Open systemen

Deze module begint met een herhaling van de voorgaande module. Hierbij wordt de eerste hoofdwet voor een ideaal gas herhaald, samen met specifieke processen isothermen en isobaren. Hierna wordt een typisch thermodynamisch probleem behandeld: een tweetakt benzine motor volgens de Otto cyclus. Eenzelfde probleem van een gasturbine wordt behandeld, bij deze andere motor hoort ook een andere cyclus: de Joule cyclus. Vervolgens wordt de stap gemaakt naar open systemen, waar voorheen alleen gesloten systemen behandeld zijn. De massabalans van een open systeem wordt uitgelegd, gevolgd door de energiebalans. Tenslotte wordt de eerste hoofdwet opnieuw behandeld, deze keer voor open systemen

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top