Arbeid en energie

Course week(s) Week 1
Course subject(s) 02. Arbeid en energie

Na een korte samenvatting van de vorige module word begonnen met een uitleg over interpolatie, een techniek om specifieke waarden uit algemene tabellen te berekenen. De volgende definitie die wordt behandeld is het thermisch evenwicht, wat betrekking heeft tot de nulde hoofdwet van thermodynamica. Vervolgens wordt een stap gezet richting de eerste hoofdwet van de thermodynamica met een introductie over energieën en arbeid.

Hieronder vindt u het opgenomen college, geordend per onderwerp:

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top