Otto, Diesel en duaal kringprocessen

Course week(s) Week 6
Course subject(s) 11. Otto, Diesel en duaal kringprocessen

De module wordt gestart met een herhaling van de voorgaande module. Hierbij wordt de Stirling motor nogmaals behandeld en worden de standaard en koude lucht aannames herhaald. De herhaling wordt afgesloten met een recapitulatie van reversibele processtappen van gesloten systemen. Vervolgens wordt een nieuw type verbrandingsmotor behandeld, de Diesel motor en bijbehorend kringproces. Dit kringproces wordt vergeleken met het Otto kringproces. Vervolgens wordt de efficiëntie van Diesel motoren behandeld en het onderwerp wordt afgesloten met een aantal voorbeeldopgaven. Hierna wordt het duaal kringproces geïntroduceerd. Ook bij deze cyclus wordt een voorbeeldopgave uitgewerkt.

Creative Commons License
Thermodynamica 1 by TU Delft OpenCourseWare is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ocw.tudelft.nl/courses/thermodynamica-1/.
Back to top