Mechanica is onderverdeeld in twee delen: statica en dynamica. In deze cursus wordt de statica behandeld. In statica wordt er op zoek gegaan naar evenwicht. Dit betekent dat de som van de krachten en de som van de momenten op een lichaam nul moeten zijn. Bij de cursus statica wordt gebruik gemaakt van een aantal idealisaties, welke behandeld worden door de heer Janssen.

Vervolgens wordt het concept van krachten geïntroduceerd. Hierbij komt de eerste wet van Newton naar voren: Indien de som van de kracht nul is, is een lichaam in rust of in een éénparige rechtlijnige beweging. Vervolgens wordt ook de tweede wet van Newton behandeld: kracht is massa maal versnelling. De derde wet van Newton wordt ook behandeld: actie is min reactie.

Back to top