College 12 is het eerste college over wrijving. Het volgende college zal verder gaan met dit onderwerp. Dit college dient als introductie voor het concept van wrijving. Vanwege problemen tijdens het opnemen van dit college is er alleen audio materiaal beschikbaar.

Droge wrijving
De student wordt bekend gemaakt met wrijving. Droge wrijving, ook wel Coulomb wrijving genoemd, wordt uitgelegd. Aan de hand van voorbeelden wordt de student geleerd het concept van wrijving te interpreteren. Er wordt uitgelegd hoe de wrijvingskracht en wrijvingshoek berekend kunnen worden.

Typisch wrijvingsprobleem
Een typisch wrijvingsprobleem van een systeem bestaande uit twee staven die scharnierend verbonden zijn wordt uitgelegd. Dit gebeurt wederom aan de hand van Free Body Diagrams. Vervolgens wordt er nog een wrijvingsprobleem behandeld; ditmaal van een zware kist.

Wiggen
Allerlaatst in dit college worden wiggen behandeld. Wiggen worden algemeen geintroduceerd en het concept van “self locking” wordt uitgelegd: als er geen kracht op de wig wordt uitgeoefend, maar de wig stil blijft staan. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden worden wiggen verder uitgelegd.

Back to top