College 18 houdt zich bezig met de stabiliteit van evenwicht. Om deze stabiliteit te kunnen bepalen dient de student eerst kennis te nemen van conservatieve krachten en potentiele energie.

Conservatieve krachten
Het eerste onderwerp in dit college is conservatieve kracht. Dit is een kracht waarbij de geleverde arbeid slechts afhankelijk is van het begin- en eindpunt van de afgelegde weg. Zwaartekracht en veerkracht zijn voorbeelden van conservatieve krachten die worden uitgewerkt in het college.

Potenti├źle energie
Vervolgens wordt potentiele energie geintroduceerd. Dit is de een maat voor de potentie van een lichaam om arbeid to verrichten. Potentiele energie heeft nauw te maken met conservatieve krachten. Ook hier worden de zwaartekracht en veerkracht uitgewerkt. Vervolgens wordt er een rekenvoorbeeld behandeld. Tevens wordt er uitgelegd hoe de potentiele energie gebruikt kan worden bij de berekening van het evenwicht.

Stabiliteit van evenwicht
Een evenwicht kan stabiel, neutraal of onstabiel zijn. De stabiliteit van het evenwicht kan worden onderzocht aan de hand van de potentiele energie. In dit laatste onderwerp van het college wordt uitgewerkt hoe men te werk moet gaan om de stabiliteit van het evenwicht te bepalen. Een aantal rekenvoorbeelden worden hierbij behandeld.

Back to top