In het zevende college wordt het concept van evenwicht uitgebreid naar driedimensionale problemen. Verder wordt er gesproken over statische onbepaaldheid en randvoorwaarden.

Evenwicht in 3D
Verondersteld wordt dat evenwicht in twee dimensies al wordt begrepen door de student. Vervolgens wordt dit evenwicht uitgebreid naar problemen in drie dimensies. De verschillen worden toegelicht en aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het evenwicht in 3D geintroduceerd. De nadruk wordt gelegd op het verband tussen het aantal onbekenden in een probleem en het aantal vergelijkingen.

Statisch onbepaald
Een probleem dat meer reactiekrachten dan vergelijkingen kent, wordt statisch onbepaald genoemd. Doordat er meer onbekenden dan vergelijkingen zijn, bestaat er geen unieke oplossing voor het probleem. Een aantal voorbeelden worden gegeven. Vervolgens word het concept van ondeuglijke randvoorwaarden geintroduceerd. Dit zijn randvoorwaarden die ervoor zorgen dat het aantal vergelijkingen gelijk is aan het aantal onbekenden, maar nog steeds geen unieke oplossing kent. Ondeuglijke voorwaarden in twee en drie dimensies worden uitgelicht. Ook worden evenwijdige reactiekrachten behandeld, welke ervoor kunnen zorgen dat evenwicht ontbreekt.

Back to top