In dit tweede college over wrijving gaat over meer exotische voorbeelden met wrijving. Problemen komen naar voren die complex lijken, maar tamelijk eenvoudig opgelost kunnen worden met de opgedane kennis en door de problemen op te delen in kleine deeltjes.

Wrijving op een vlakke riem
In het eerste onderwerp van dit college wordt een band beschouwd, welke loopt over een gebogen oppervlak. Er wordt uitgelegd hoe de band in beweging gebracht kan worden, met als moeilijkheid dat de wrijvings- en normaalkrachten een functie zijn van de hoek over het gebogen oppervlak.

Lagers
Het tweede onderwerp gaat over het doorrekenen van mechanische systemen met lagers. Taatslagers, Kraaglagers en glijlagers komen aan bod middels een aantal voorbeelden.

Rolweerstand
Allerlaatst wordt het concept van rolweerstand kort uitgelegd: het uitrekenen van de weerstand tussen een lichaam en een rigide of zachte ondergrond.

Back to top