Het vierde college begint met een uitleg van de voorgaande tussentijdse toets (vraag 9). Vervolgens wordt de stof voor dit college behandeld: Moment van een kracht en uitprodukt.

Moment van een kracht
Het concept van momenten van krachten is nodig om het evenwicht te kunnen beschrijven van een lichaam dat in krachtenevenwicht is maar wel roteert. Het moment is een vector. De scalaire formulering en het optellen van momenten wordt behandeld in dit deel van het college. Een aantal voorbeeld opgaven worden uitgewerkt om de student te helpen het concept van momenten te begrijpen.

Uitprodukt
Het uitprodukt is een wiskundige handeling dat van twee vectoren een nieuwe vector maakt. Net als het inprodukt, behandeld in college 2, is het uitprodukt een belangrijk onderwerp in de mechanica. Allereerst wordt de definitie gegeven. Vervolgens wordt de link tussen het uitprodukt en het moment van een kracht gelegd aan de hand van een aantal voorbeelden. Hierbij wordt de vector formulering van momenten ook uitgelegd, aan de hand van het uitproduct.

Back to top