Na een korte recapitulatie van het voorgaande college wordt de behandelde stof verder uitgebreid. Vervolgens wordt het onderwerp van college 15 behandeld: verdeelde belastingen.

Herhaling volumetrisch middelpunt
De berekening van het zwaartepunt of het volumetrisch middelpunt wordt kort herhaald aan het begin van dit college. Dit is nodig voor het volgende onderwerp, waarbij gekeken wordt naar omwentelingslichamen.

Volume en oppervlak van omwentelingslichamen
De theorema’s van Pappus en Guldinus hebben te maken met cylindersymmetrische omwentelingslichamen. Voor dit soort lichamen is het nodig om het oppervlak en volume uit te kunnen rekenen. Formules voor het oppervlak en volume worden behandeld. Deze formules worden verder behandeld aan de hand van rekenvoorbeelden.

Verdeelde belasting
Als voorzet voor het onderwerp van het volgende college worden resultanten van verdeelde belastingen behandeld. In het college wordt benadrukt dat het studieboek een ongebruikelijke notatie hanteert. Hydrostatische druk wordt behandeld, waarbij een dubbele integraal gebruikt wordt; een integraal voor iedere richting. Hydrostatische druk wordt verder behandeld aan de hand van een voorbeeld van de Hoover Dam.

Back to top