Vectoren en assenstelsels
De wiskunde benodigd voor de cursus statica maakt gebruik van twee grootheden: scalairen en vectoren. In het tweede college wordt kort ingegaan op de wiskunde van vectoren. Onderwerpen die behandeld worden zijn: notatie, optellen van vectoren, assenstelsels, componenten van vectoren en eenheidsvectoren. De link tussen deze wiskunde en statica wordt gegeven aan de hand van voorbeelden.

Werklijnen
Twee vectoren bepalen samen een werklijn. In het college wordt uitgelegd hoe de richting van werklijnen bepaald kan worden.

Inprodukt
Een veelgebruikte wiskundige operatie met vectoren is het inprodukt. Eigenschappen van het inprodukt worden gegeven en er wordt uitgelegd hoe een component van een vector in een bepaalde richting uitgerekend kan worden. Aan de hand van een voorbeeld wordt het inprodukt gebruikt in een statica probleem.

Back to top