In dit college wordt een nieuwe onderwerp behandeld: Virtual Work or virtuele arbeid. Dit is een methode die gebrukt kan worden om mechanische problemen op te lossen. Het college wordt begonnen met een algemene introductie van het concept ‘arbeid’.

Arbeid
Arbeid (work) is een scalaire grootheid, uitgedrukt in Joule. Het is gedefinieerd als kracht maal afgelegde weg. Bij de berekening van arbeid dient er rekening gehouden te worden met de richting van kracht en verplaatsing. Arbeid kan ook gerealiseerd worden door een koppel. In plaats van een verplaatsing vindt er dan een verdraaiing plaats.

Virtuele arbeid
Virtuele arbeid is een methode om de relatie tussen krachten en momenten te vinden, zonder het krachten- en momentenevenwicht uit te rekenen. Na een korte introductie van de methode worden twee voorbeeld berekeningen gedaan.

Virtuele arbeid voor verbonden lichamen
Bij verbonden lichamen wordt het voordeel van virtuele arbeid goed uitgelicht. Scharnierend en scharende constructies zijn hiervan een mooi voorbeeld, zoals uitgelicht in het college. Een veeltal voorbeelden worden uitgewerkt, waarbij virtuele arbeid wordt toegepast bij problemen met verbonden lichamen.

Back to top