In dit college worden vakwerken behandeld (in het Engels: trusses). Een vakwerk is een constructie van slanke staven, die alleen aan hun uiteinden verbonden zijn in knooppunten (in het Engels: joints). Twee manieren om vakwerken door te rekenen worden uitgelegd.

Vakwerken
Vakwerken in twee dimensionale problemen worden eerst behandeld in dit college. De nadruk wordt gelegd op het berekenen van krachten in de staven en de reactiekrachten op het systeem. Behorend bij deze problemen worden een aantal aannamen gedaan, welke worden behandeld in het college.

Knooppunten methode
De eerste methode is de knooppunten methode. Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt deze methode uitgelegd. In deze methode wordt het vakwerk doorgerekend door de free body diagrams van de knooppunten te tekenen en vervolgens het evenwicht op te stellen.

Zero force members
Een belangrijke vaardigheid in het werken met vakwerken is het onderkennen van zero force members. Als een knooppunt slechts twee staven verbindt, die niet in elkaars verlengde liggen en er geen belasting of steunpuntsreactie op het knooppunt werkt, dan zijn de staven zero force members.

Snede methode
De tweede methode om vakwerken door te rekenen is de snede methode (method of sections). Deze methode is handig als niet alle staven in de constructie geanalyseerd hoeven te worden. De krachten in een vakwerk worden met deze uitgerekend door de constructie door te snijden. Hierbij moet ervoor worden gezorgd dat er niet meer dan drie staven worden doorgesneden. Ook deze methode wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden.

Ruimtevakwerken
Het laatste item in dit college gaat over ruimtevakwerken; vakwerken in drie dimensies. De methoden die zijn uitgelegd kunnen ook hiervoor gebruikt worden. Echter, bij drie dimensionale problemen is het handig om met vectoren te werken. Dit wordt toegelicht met een voorbeeld.

Back to top