In dit derde college staat het evenwicht van een puntdeeltje centraal. Een puntdeeltje heeft geen gespecificeerde afmetingen en daarom vertelt de eerste wet van Newton dat alleen de som van de krachten op dit deeltje gelijk moeten zijn aan nul.

Free body diagram (FBD)
In een FBD wordt een deel van de wereld geisoleerd om mechanische problemen eenvoudiger te kunnen analyseren. De invloed van de rest van de wereld wordt in een FBD vervangen door krachten. De student wordt bekend gemaakt met het concept van Free Body Diagrams aan de hand van een aantal voorbeelden.

Evenwichtsvergelijkingen
Aan de hand van het laatste voorbeeld behorend bij de Free Body Diagrams wordt er uitgelegd hoe evenwichtsvergelijkingen opgesteld en opgelost moeten worden.

Back to top