In dit college wordt de volgende stof behandeld: Evenwicht, Free Body Diagrams (FBD), de oplegging en two force members.

Evenwicht
De eisen voor evenwicht van een star lichaam worden gegeven. Dit betekent dat zowel de krachten als de momenten op het lichaam in balans moeten zijn.

FBD
Vervolgens wordt er naar randvoorwaarden van een systeem gekeken. De reactiekrachten van opleggingen in twee- en driedimensionale problemen worden bestudeerd. Deze krachten zijn van belang voor het volgende onderwerp in dit college: Free Body Diagrams. Een FBD geeft alle krachten en momenten aan die op een lichaam werken. Complexe problemen kunnen vereenvoudigd worden met een FBD, zodat de oplossing gemakkelijk gevonden kan worden. Dit wordt uitgebeeld met voorbeelden.

Two force members
Het concept van two-force members wordt vervolgens uitgelegd. Als een constructie onderworpen is van twee krachten en het is in evenwicht, dan zijn de krachten van dezelfde grootte, co-lineair en tegengesteld gericht. Voor een systeem waar drie krachten op werken, wordt uitgelegd dat er maar twee mogelijkheden zijn voor evenwicht. Ook deze onderwerpen worden ondersteund met voorbeelden.

Back to top