In college 5 van de cursus wordt het koppel en de verdeelde belasting behandeld.

Koppel
Met een koppel worden twee evenwijdige krachten van dezelfde grootte en in tegengestelde richting bedoeld. Het koppel levert een moment die met de rechterhand regel te berekenen is. Er wordt ook uitgelegd hoe momenten ten gevolge van koppels op te tellen zijn. De student wordt verder bekend gemaakt met koppels aan de hand van een voorbeeld, welke opgelost wordt in zowel vector als scalaire notatie.

Vereenvoudiging van een systeem van krachten en momenten
Een systeem van krachten en momenten kan in veel gevallen vereenvoudigd worden, zodat de oplossing gemakkelijker gevonden kan worden. Voorbeelden worden uitgewerkt om de student te helpen met het vereenvoudigen van krachten en momenten op een systeem.

Verdeelde belasting
Een druk op een oppervlak is een voorbeeld van een verdeelde belasting; uitgedrukt als kracht per oppervlak. Er wordt in dit college uitgelegd hoe een verdeelde belasting vervangen kan worden door één equivalente kracht, zodat het op te lossen probleem vereenvoudigd wordt. Ook dit onderwerp wordt ondersteund met een voorbeeld.

Back to top