In de voorgaande colleges zijn balken en staven als onvervormbaar beschouwd. Dit vereenvoudigd veel problemen, maar het is vaak onrealistisch. Lichamen vervormen altijd onder belasting. Die vervorming is de manier waarop krachten worden doorgegeven. Deze interne krachten staan centraal in dit college.

Dimensionering
Door de interne krachten in staven te berekenen, kunnen deze gedimensioneerd worden. Voorbeelden hiervan worden gegeven voor zowel 2D en 3D problemen.

Free body diagrams
Aan de hand van een voorbeeld wordt de analyse van interne krachten in een balk uitgelegd. Na een introductie van het probleem wordt een free body diagram van het gehele systeem opgesteld. Vervolgens worden diagrammen van onderdelen van het systeem bekeken. Na dit leidende voorbeeld worden er nog enkele andere voorbeelden toegelicht.

Back to top