Het elfde college gaat verder met het onderwerp van college 10: interne krachten. Er wordt begonnen met een korte herhaling van de stof die in het voorgaande college behandeld is. Vervolgens wordt overgegaan op de stof die centraal staat in dit college. Er wordt uitgelegd hoe momenten en schuifkrachten op iedere positie berekend kan worden. Ook wordt het mathematische verband tussen belastingen, schuifspanning en buigende momenten uitgelegd.

Moment en schuifkrachten
Aan de hand van voorbeelden van systemen met belasting wordt uitgelegd hoe de schuifspanningen en momenten over de het gehele systeem berekend kunnen worden aan de hand van spannings- en momentlijnen. De berekeningen worden, zoals voorheen, begonnen vanuit het free body diagram.

Verband belastingen, schuifspanning en buigende momenten
Middels een voorbeeld van een systeem met een puntbelasting, verdeelde belasting en momentbelasting wordt het verband tussen belastingen, schuifspanning en buigende momenten mathematisch berekend. Dit gaat aan de hand van integralen, die voortkomen uit het opgestelde krachten- en momentenbalans.

Back to top